123 СУ "СТЕФАН СТАМБОЛОВ" ГРАД СОФИЯ

Защита на личните данни

Защита на личните данни на 123 СУ "Стефан Стамболов" гр. София съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).