НАЧАЛО

Декларация за кандидатстване за работа в 123 СУ "Стефан Стамболов"


ПРОЦЕДУРА ПО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ С ПРЕДИЗВЕСТИЕ ПОРАДИ СЪКРАЩАВАНЕ НА ЩАТА
ПРОЦЕДУРА ПО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР ПРИ ПРОМЯНА НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
ПРОЦЕДУРА ПО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР ПО ИНИЦИАТИВА НА РАБОТОДАТЕЛЯ СРЕЩУ УГОВОРЕНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ
ПРОЦЕДУРА ПО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР ОТ РАБОТНИКА ИЛИ СЛУЖИТЕЛЯ С ПРЕДИЗВЕСТИЕ
ПРОЦЕДУРА ПО СКЛЮЧВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР СЪС СРОК НА ИЗПИТВАНЕ
ПРОЦЕДУРА ПО СКЛЮЧВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР
ПРОЦЕДУРА ПО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР ОТ РАБОТНИКА ИЛИ СЛУЖИТЕЛЯ БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ
УЧИЛИЩНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДАВАНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И РЕШАВАНЕ НАПРЕДЛОЖЕНИЯ, ЖАЛБИ И СИГНАЛИЗА УЧЕБНАТА 2019/2020г
ДОКЛАД ОТ ПРОВЕДЕНОТО САМООЦЕНЯВАНЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

Решение - отказ
Образец на Протокол за приемане на устно заявление по ЗДОИ
Образец на Решение за предоставяне на информация по електронна поща
Образец на Решение комбинирано
Образец на Протокол за предоставяне на информация
Заповед на министъра на финансите за определяне на нормативи за разходите при предоставяне на достъп до обществена информация в зависимост от вида на носителя.
Образец на Решение за отказ
Проект на Правила за предоставяне на достъп до обществена информация
Образец на заявление за предоставяне на достъп до обществена информация