НАЧАЛО

Моето първо работно място


Финансов резултат за 4-то тримесечие на 2017г.на 123 СУ "Стефан Стамболов"


Противодействие на тероризма


Финансов резултат за 3-то тримесечие на 2017г.на 123 СУ "Стефан Стамболов"


Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден


Програма на дейностите на СУ "Стефан Стамболов"


Трета поправителна сесия


Поздравително слово на директора на СУ "Стефан Стамболов" по случай първия учебен ден


Списък на класните ръководители на всички паралелки в СУ "Стефан Стамболов"
Училищни учебни планове за 1, 2, 5, 6, 8 клас и прием след завършено основно образование


Финансов резултат за 2-то тримесечие на 2017г.на 123 СУ "Стефан Стамболов"


2 юни - ден на Ботев


Тържество по случай първи юни - ден на дететоНа вниманието на обществеността

Ръководството на 123 СУ "Стефан Стамболов" Ви информира, че предстои цялостен ремонт на сградата на училището и подмяна на оградата.
от Ръководството

График за провеждане на НВО 4, 7 и 10 клас

График на дейностите по приемане на ученици след 7 и 8 клас за 2017/2018 г.

Финансов резултат за 1-то тримесечие на 2017г.на 123 СУ "Стефан Стамболов"

Зпомнящ се урок за вредата от наркотиците в 123 СУ "Стефан Стамболов"

На 15.02.2017г. по инициатива на директора на училището г-н Велев, ръководството на Община "Красна поляна" и отдел "Митническо разузнаване и разследване" на Митница Аерогара София ни гостуваха представители на митническите служби. Учениците слушаха лекция за вредите от наркотичните вещества, а след това видяха на практика как служителите, с помощта на обучени кучета, откриват преносители на дрога.


 

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС)"


В училището са сформирани 6 групи за подпомагане и преодоляване на обучителни затруднения:
–Математиката – лесна и интересна
–Подготовка за НВО
–Занимателна граматика
–В класическия свят на българската литература
–Learning for pleasure
–Решаване с разбиранеОтличниците на 123 СУ "Стефан Стамболов"


Приключи Националният конкурс за детска рисунка под надслов "Рицарят в мен"
2015г. Жури, съставено от експерти от МОН и 5 художници от София излъчиха
победителите от националния етап - ученици от София, Пловдив, Варна и
Кърджали. Петимата наградени, сред които е и седмокласничката Лилия Костова 
от 123 СУ "Ст. Стамболов" заслужиха годишни стипендии.
Поздравления и за Донна Карабурова и Даяна Маринкова за отличното представяне!
 

 
 
 
 
    
 
        
 
         

 
 

Информация за проекта
Представяне на проекта пред учениците на 123 СУ "Стефан Стамболов": 

 

  

 

 Европейски социален фонд 2007 – 2013
Република България
Министерство на образованието, младежта и науката
Оперативна програма
“Развитие на човешките ресурси”

 
ПРОЕКТ: ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД В 147 ОУ ”Й. РАДИЧКОВ”, 123 СУ „СТ. СТАМБОЛОВ”  И 57 СУ „СВ. НАУМ  ОХРИДСКИ”

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯplaket

gramota

a

2