НАЧАЛО

Финансов резултат за 2-то тримесечие на 2017г.на 123 СУ "Стефан Стамболов"


2 юни - ден на Ботев


Тържество по случай първи юни - ден на дететоНа вниманието на обществеността

Ръководството на 123 СУ "Стефан Стамболов" Ви информира, че предстои цялостен ремонт на сградата на училището и подмяна на оградата.
от Ръководството

График за провеждане на НВО 4, 7 и 10 клас

График на дейностите по приемане на ученици след 7 и 8 клас за 2017/2018 г.

Финансов резултат за 1-то тримесечие на 2017г.на 123 СУ "Стефан Стамболов"

Зпомнящ се урок за вредата от наркотиците в 123 СУ "Стефан Стамболов"

На 15.02.2017г. по инициатива на директора на училището г-н Велев, ръководството на Община "Красна поляна" и отдел "Митническо разузнаване и разследване" на Митница Аерогара София ни гостуваха представители на митническите служби. Учениците слушаха лекция за вредите от наркотичните вещества, а след това видяха на практика как служителите, с помощта на обучени кучета, откриват преносители на дрога.


 

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС)"


В училището са сформирани 6 групи за подпомагане и преодоляване на обучителни затруднения:
–Математиката – лесна и интересна
–Подготовка за НВО
–Занимателна граматика
–В класическия свят на българската литература
–Learning for pleasure
–Решаване с разбиранеОтличниците на 123 СУ "Стефан Стамболов"


Приключи Националният конкурс за детска рисунка под надслов "Рицарят в мен"
2015г. Жури, съставено от експерти от МОН и 5 художници от София излъчиха
победителите от националния етап - ученици от София, Пловдив, Варна и
Кърджали. Петимата наградени, сред които е и седмокласничката Лилия Костова 
от 123 СУ "Ст. Стамболов" заслужиха годишни стипендии.
Поздравления и за Донна Карабурова и Даяна Маринкова за отличното представяне!
 

 
 
 
 
    
 
        
 
         

 
 

Информация за проекта
Представяне на проекта пред учениците на 123 СУ "Стефан Стамболов": 

 

  

 

 Европейски социален фонд 2007 – 2013
Република България
Министерство на образованието, младежта и науката
Оперативна програма
“Развитие на човешките ресурси”

 
ПРОЕКТ: ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД В 147 ОУ ”Й. РАДИЧКОВ”, 123 СУ „СТ. СТАМБОЛОВ”  И 57 СУ „СВ. НАУМ  ОХРИДСКИ”

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯplaket

gramota

a

2