НАЧАЛО

Информация за заниманията по интереси в област София - град през лятната ваканция
ОБЯВА за набиране на предложения за доставка на плодове и зеленчуци и мляко и млечни продукти по схема "Училищен плод" и "Училищно мляко"

Съобщение относно приема на ученици в първи клас за учебната 2019/2020

СФО редовна сесия 10 клас

СФО редовна поправителна сесия 4 клас

СФО редовна поправителна сесия 10 -11 клас

СФО редовна поправителна сесия 7 клас

Инструкции за безопасно лято

Финансов резултат за 1-то тримесечие на 2019г.на 123 СУ "Стефан Стамболов"Програма "Ваканция"

График на главно дежурство

Вътрешни правила за мерките и средствата за обработване и защита на лични данни

Наредба за приобщаващото образование

СИСТЕМА ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ

Въвтрешни правила за възлагане на обществени поръчки

Въвтрешни правила за осчетоводяване

Въвтрешни правила

Правила за провеждане на изпити в СФО

График за провеждане на изпити в СФО

Съобщение

ЗАВЪРШВАНЕ НА СРОК, УЧЕБНА ГОДИНА, СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ, /съгласноЗПУО, НАРЕДБА № 3/15.04.2003 за системата за оценяване, Наредба № 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците/График за провеждане на контролните работи за I срок 2018/2019 учебна година


График за консултациите на учителите за I срокПоздравителен адрес на Цвета Караянчева, председател на Народно Събрание Република България

Откриване на учебната 2018/2019 година в 123 СУ "Стефан Стамболов"

Г Р А Ф И К за провеждане на І поправителна сесия за ученици, обучаващи се в СФО за учебната 2017/2018 г


График за провеждане на ІІ поправителна сесия за ученици, обучаващи се в СФО за учебната 2017/2018 г


График за провеждане на септемврийска поправителна сесия за учениците от 5-11 класове за учебната 2017/2018 г


Декларация за кандидатстване за работа в 123 СУ "Стефан Стамболов"


Схема "Училищно мляко" и "Училищен плод"


График за провеждане на юлска поправителна сесия за учениците от 8-11 клас


Общо събрание за отчитане на финансовия резултат за изпълнение на 2-то тримесечие на 2018 г. на 123 СУ "Стефан Стамболов"


Финансов резултат за 2-то тримесечие на 2018г.на 123 СУ "Стефан Стамболов" 

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС)"


Анкетна карта по проект "Твоят час"

В училището са сформирани 7 групи за подпомагане и преодоляване на обучителни затруднения и занимания по интереси:
–Езикова култура
–Подготовка за НВО
–Успешна матура
–Четенето лесно, писането лесно
–Решаване с разбиране
–Фолклор на етносите
–Креативно в света на компютрите


Изяви на група занимания по интереси"Фолклор на етносите"

Изяви на група занимания по интереси "Креативно в света на компютрите"

Водноспасителен минимум

Провеждане на Национално външно оценяване в IV клас

До членовете на обществен съвет на 123 СУ "Стефан Стамболов"

До членовете на обществен съвет на 123 СУ "Стефан Стамболов"

Изпитна сесия за 10 клас

Покана за обществен съвет

Финансов резултат за 1-то тримесечие на 2018г.на 123 СУ "Стефан Стамболов"


ПРОЛЕТНИ ПРАЗНИЦИ
ЧЕСТИТА ПЪРВА ПРОЛЕТ


График за провеждане на изпити СФО


Честване на Националния празник на България - 3 март
Честита Баба Марта !
Моето първо работно място


Финансов резултат за 4-то тримесечие на 2017г.на 123 СУ "Стефан Стамболов"


Противодействие на тероризма


Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден


Програма на дейностите на СУ "Стефан Стамболов"


Трета поправителна сесия


Поздравително слово на директора на СУ "Стефан Стамболов" по случай първия учебен ден


Списък на класните ръководители на всички паралелки в СУ "Стефан Стамболов"
Училищни учебни планове за 1, 2, 5, 6, 8 клас и прием след завършено основно образование


Финансов резултат за 2-то тримесечие на 2017г.на 123 СУ "Стефан Стамболов"


2 юни - ден на Ботев


Тържество по случай първи юни - ден на дететоНа вниманието на обществеността

Ръководството на 123 СУ "Стефан Стамболов" Ви информира, че предстои цялостен ремонт на сградата на училището и подмяна на оградата.
от Ръководството

График за провеждане на НВО 4, 7 и 10 клас

График на дейностите по приемане на ученици след 7 и 8 клас за 2017/2018 г.

Финансов резултат за 1-то тримесечие на 2017г.на 123 СУ "Стефан Стамболов"
Зпомнящ се урок за вредата от наркотиците в 123 СУ "Стефан Стамболов"

На 15.02.2017г. по инициатива на директора на училището г-н Велев, ръководството на Община "Красна поляна" и отдел "Митническо разузнаване и разследване" на Митница Аерогара София ни гостуваха представители на митническите служби. Учениците слушаха лекция за вредите от наркотичните вещества, а след това видяха на практика как служителите, с помощта на обучени кучета, откриват преносители на дрога.


 

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС)"


В училището са сформирани 6 групи за подпомагане и преодоляване на обучителни затруднения:
–Математиката – лесна и интересна
–Подготовка за НВО
–Занимателна граматика
–В класическия свят на българската литература
–Learning for pleasure
–Решаване с разбиранеОтличниците на 123 СУ "Стефан Стамболов"


Приключи Националният конкурс за детска рисунка под надслов "Рицарят в мен"
2015г. Жури, съставено от експерти от МОН и 5 художници от София излъчиха
победителите от националния етап - ученици от София, Пловдив, Варна и
Кърджали. Петимата наградени, сред които е и седмокласничката Лилия Костова 
от 123 СУ "Ст. Стамболов" заслужиха годишни стипендии.
Поздравления и за Донна Карабурова и Даяна Маринкова за отличното представяне!
 

 
 
 
 
    
 
        
 
         

 
 

Информация за проекта
Представяне на проекта пред учениците на 123 СУ "Стефан Стамболов": 

 

  

 

 Европейски социален фонд 2007 – 2013
Република България
Министерство на образованието, младежта и науката
Оперативна програма
“Развитие на човешките ресурси”

 
ПРОЕКТ: ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД В 147 ОУ ”Й. РАДИЧКОВ”, 123 СУ „СТ. СТАМБОЛОВ”  И 57 СУ „СВ. НАУМ  ОХРИДСКИ”

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯplaket

gramota

a

2