настояателство 7 суПрием подготвителни групи 2017/2018 учебна година  

Молба-заявление за подготвителна група  

Границите на определената за училището прилежаща територия  

 

Заповед за прием в ПК-5г., ПК-6г., 1-ви и 5-ти клас