настояателство 7 суПрием първи клас, 5-6 годишни
Училищен план-прием за 2018/2019 учебна година