Необходими документи за записване в VIII клас

БАЛООБРАЗУВАНЕ:

– удвоената оценка по български език и литература от НВО
– удвоената оценка по математика от НВО
– оценките по информационни технологии и география и икономика от свидетелството за основно образование      Завършилите професионално образование получават диплома за завършено средно образование и свидетелство за професионална квалификация.
      По желание, придобилите степен на професионална квалификация могат да получат Европейско приложение към свидетелството за професионална квалификация.
      След завършен 12 клас и положени изпити по теория и практика, се придобива правоспособност за управление на МПС категория В.
      За осъществяване на качествено образование по професия "Куриер", ръководството на фирма "СПИДИ" АД декларира подкрепа за осигуряване на зали при провеждане на учебна и производствена практика, както и провеждане на държавен зрелостен изпит по теория и практика на професията.


Училища (гнезда) за прием на документи след завършен 7 клас
График на дейностите за прием след 7 клас
Заповед за прием след завършен 7 клас