настояателство 7 суСПИСЪК на приетите ученици в I клас за 2017/2018 учебна година - ВТОРО КЛАСИРАНЕ  

СПИСЪК на приетите ученици в I клас за 2017/2018 учебна година  

Прием първи клас 2017/2018 учебна година  

Молба-заявление за първи клас  

УЧИИЛЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПЪРВИ КЛАС  

Границите на определената за училището прилежаща територия  

Критерии за прием в първи клас на 123 СУ "Стефан Стамболов"

 

Елате с нас в първи клас