настояателство 7 суСписък на приетите ученици в първи клас III класиране
От 05.06.2018г. до 07.06.2018г. записване на учениците приети на първо класиране
Списък на приетите ученици в първи клас
Прием първи клас, 5-6 годишни
Покана за обществен съвет
Заявление за първи клас  

График на дейностите за прием първи клас 2018/2019 учебна година  

Прилежащ район на 123 СУ "Стефан Стамболов" за прием на ученици в първи клас
Границите на определената за училището прилежаща територия  

Критерии за прием в първи клас на 123 СУ "Стефан Стамболов"