настояателство 7 суС Ъ О Б Щ Е Н И Е
Няма подадени заявление за участи в трето класиране за първи клас – учебната 2019/2020 г.
123 СУ „Стефан Стамболов“ обявява 9 свободни места за прием в първи клас за учебната 2019/2020 г.
Попълване на свободните места след трето класиране от 21.06.2019 г. до 13.09.2019 г.
От Ръководството

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г ЗА ТРЕТО КЛАСИРАНЕ
123 СУ“Стефан Стамболов“ обявява 9 свободни места за трето класиране. Подаването на заявления за трето класиране е на 13.06. 2019 г. от 8.00 до 17.00 ч. и на 14.06.2019 г. от 8.00 до 12.00 ч.

Списък на приетите ученици за първи клас на второ класиране
Списък на приетите ученици за първи клас на първо класиране
Заповед за училищен план-прием за първи клас
График на дейностите
Критерии за прием в първи клас
Заявление за първи клас  

Прилежащ район на 123 СУ "Стефан Стамболов" за прием на ученици в първи клас
Границите на определената за училището прилежаща територия