настояателство 7 суЗаповед за училищен план-прием за първи клас
График на дейностите
Критерии за прием в първи клас
Заявление за първи клас  

Прилежащ район на 123 СУ "Стефан Стамболов" за прием на ученици в първи клас
Границите на определената за училището прилежаща територия