настояателство 7 су
Прием ПЪРВИ КЛАС
СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г СЛЕД ТРЕТО КЛАСИРАНЕ
123 СУ“Стефан Стамболов“ обявява 9 свободни места за трето класиране. Подаването на заявления за трето класиране от 21.06. 2019 г. до 13.09.2019 г


СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г ЗА ТРЕТО КЛАСИРАНЕ
123 СУ“Стефан Стамболов“ обявява 9 свободни места за трето класиране. Подаването на заявления за трето класиране е на 13.06. 2019 г. от 8.00 до 17.00 ч. и на 14.06.2019 г. от 8.00 до 12.00 ч.

Списък на приетите ученици за първи клас на второ класиране
Списък на приетите ученици за първи клас на първо класиране
Заповед за училищен план-прием за първи клас
График на дейностите
Критерии за прием в първи клас
Заявление за първи клас  

Прилежащ район на 123 СУ "Стефан Стамболов" за прием на ученици в първи клас
Границите на определената за училището прилежаща територия